Op krediet leven

Geld lenen lijkt soms nodig, maar dat is het vaak gewoonweg niet. Het is meestal ook een illusie om te denken dat je uit een crisis kan komen door geld te lenen. Toch doen veel mensen dat. Krediet is dan ook vrij makkelijk verkrijgbaar en is bovendien een wezenlijk onderdeel van onze geldeconomie. Want, zo zegt men, zonder nieuw kapitaal blijft de economie stilstaan.

Sparen of lenen

Willen we een beetje mooi wonen, dan moeten we vaak een hypotheek afsluiten. Steeds minder woningen zijn beschikbaar in de sociale sector en commercieel huren is vaak te duur. Een hypotheek nemen betekent echter geld lenen. Dus ja, je ontkomt er niet makkelijk aan: geld lenen. En vervolgens zit je hier ook nog eens 20 tot 30 jaar aan vast, als het niet meer is. Krediet wordt een infuus om juist meer geld ter beschikking te kunnen hebben om te doen wat je anders niet kunt laten.

In feite is daarmee een enorm groot deel van onze economie gestoeld op krediet. Als de krediet weg zou vallen, zou de hele economie op zijn gat liggen. Geld in de huidige vorm zou direct ophouden te bestaan. Krediet zoals een hypotheek houdt ons ook vast aan de economie. Zonder een goed inkomen, kan je de hypotheek niet terugbetalen en moet je het huis gedwongen verkopen.

Schuld is brandstof van economische groei. Voor ondernemers en burgers. Met geleend geld heeft 60 procent van de huishoudens een eigen huis. (nrc.nl)

Leven op krediet

Het is de overheid en het bedrijfsleven die het meest op leningen teren. De overheid leent ontzettend veel geld van beleggers. Via obligaties haalt de overheid geld binnen om haar uitgaven te dekken. Die leningen hebben een hele lage rente voor de overheid. Vooral sinds 2008 is de rente op de overheidsleningen alleen maar omlaag gegaan. Voor andere overheden is dit niet zo. Sommige landen moeten veel geld betalen aan rente betalen.

Een hoge rente maakt het erg moeilijk om een lening terug te verdienen. Dit geldt ook voor particulieren en bedrijven. In sommige landen moeten bedrijven en particulieren renten betalen van maar liefst 30%. Ook al is de inflatie niet eens zo extreem hoog, de rente is dat wel. Het zijn vooral kredietverstrekkers die hieraan verdienen.

Geld verdienen krediet

In feite is het zo dat leningen meer geld betekent voor de rijken, geld dat komt van de armen. Of zoals gesteld door de organisatie STRO:

Rente is als het ware een subsidie VAN rijk DOOR arm. Renteoverdracht van arm naar rijk vindt op diverse manieren plaats en is niet altijd zichtbaar.

In Nederland verdienen de kredietverstrekkers dan ook veel aan uitstaande leningen. Dit komt niet eens omdat de rente zo hoog is, want die is relatief laag. Wettelijk mag de rente en extra kosten niet meer dan 15% per jaar bedragen van de lening. En de concurrentie tussen kredietverstrekkers leidt tot lagere rentestanden. Anno 2014 zijn er renten van 4,5 tot 8,5 normaal voor consumptieve leningen zoals het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. De hypotheek-rente is over het algemeen zelfs nog lager. Geld lenen voor consumenten is dus redelijk goedkoop.

Nog lagere renten

Toch verdienen de kredietverstrekkers goed geld aan de leningen. Dit komt doordat de rente voor banken nog veel lager is. De ECB rente, de rente van de Europese Central Bank (ECB) is zo laag dat banken bijna niets aan rentekosten betalen aan de leningen die zij aanbieden. Sterker nog, banken moeten zelfs geld betalen om geld te stallen bij de ECB. Dus worden ze gemotiveerd om zoveel mogelijk geld uit te lenen, om krediet te geven.

Want hoe meer geld in omloop, des te goedkoper het geld is. Daarmee kan de economie verder groeien en hiermee willen de overheid en de centrale bank dat mensen en bedrijven juist meer geld lenen. Ze hopen dat daarmee de inflatie (geldontwaarding) in Europa constant 2 tot 3 procent bedraagt opdat geld en uitstaande kredieten steeds minder waard wordt en er meer economische groei is.

Einde van kredietcrisis

De vraag is hoeveel meer krediet we kunnen dragen als samenleving. Krediet is een immense steunpilaar van de huidige geldeconomie. We hobbelen van crisis naar crisis en krediet wordt vaak gezien als uitweg van een crisis die juist door krediet is veroorzaakt.

Hoeveel interessanter zou het juist zijn om te experimenteren met andersoortig krediet. Geld lenen zonder rente bijvoorbeeld in combinatie met sociaal geld. Danwel democratische banken die onder controle staan van burgers en dat op democratische wijze wordt besloten waar geld naartoe gaat en hoe het geïnvesteerd wordt.

Over de auteur

is de financiële expert en initiatiefnemer van Geldloos.nl. Hij weet alles over leningen en kent alle kredietaanbieders in Nederland. Robin weet precies hoe de kredietaanbieders hun leenproducten op de markt zetten en waar consumenten goed op moeten letten.

Contact | Twitter