Heidemarie Schwermer: Een Rijk Leven Zonder Geld

Eigenlijk is geldloos leven van oudsher natuurlijk en normaal. Geld is in feite een relatief recent verschijnsel. Maar nu wij in een geldeconomie leven is het wel een hele grote uitdaging om zonder geld te leven. Heidemarie Schwermer, uit Duitsland, doet dat echter al 17 jaar, sinds mei 1996.

Hoe doet ze het toch, en waarom? Hoe komt Heidemarie bijvoorbeeld aan haar levensbehoeften? Als ze iets nodig heeft, bereikt ze dit op basis van ruilen: om aan brood te komen, werkt ze bij een bakker en om een dak boven haar hoofd te hebben, past ze op huizen als de bewoners weg zijn. Na vier jaar concludeerde ze:

Ik ben rijker dan ik ooit was.

Boek van Heidemarie Schwermer

Zij heeft daar ook een boek over geschreven dat in het Nederlands is vertaald. "Rijk Leven Zonder Geld" is haar verhaal. Je kan het boek gratis downloaden, maar dat is wel de Duitse versie ervan. Bij Bol.com hebben ze een inkijkexemplaar.

Heidemarie's verhaal begint nadat zij scheidt van haar man en met twee kinderen in Dortmund gaat wonen. Zij is verbijsterd over de armoede daar. In 1994 begint ze een ruilwinkel genaamd Gibb und Nimm. Goederen en diensten kunnen worden geruild zonder dat er geld bij komt kijken.

In mei 1996 doet Heidemarie Schwermer afstand van al haar bezittingen inclusief haar huis, meubels, verzekeringen, enz. en begint een leven volgens het motto: "niets meer hebben en veel zijn".

Motieven van Heidemarie Schwermer om zonder geld te leven

Waarom leeft Heidemarie zonder geld? Wat zijn haar motieven. Als ze hiernaar wordt gevraagd legt ze altijd uit dat ze kritisch is ten opzichte van de rol van het geld in het leven. Waarom speelt het toch zo'n hoofdrol? En volgens een recensie is het boek erg overtuigend:

De lezer wordt vanaf het begin tot aan het einde geboeid door de verhalende stijl, overwinningen van en keuzes in dilemma's, vertrouwen en hoop over toekomstvisies op mens en samenleving, de zorg voor aarde en milieu. Aldus geeft de inhoud overtuigingskracht: het moet anders, het kan anders

Documentaire

Er is ook een documentaire gemaakt over haar leven. Die vind je via de website Living Without Money.

Reacties

Prachtige gedachte, maar ik vraag me af hoe je dat doet als je te ziek/oud bent voor een wederdienst.

Verder wilde ik graag haar boek downloaden maar de link hierboven werkt niet (meer).

Groeten, Chris.

Over de auteur

is initiatiefnemer van Geldloos.nl en heeft lange tijd zonder geld geleefd. Hij is expert op het gebied van rijk leven met weinig geld of zonder geld. Het idee van de website Geldloos.nl is om mensen ideeën te geven over hoe ze hun leven kunnen inrichten zonder geld. Voor meer informatie lees ook over de beweegredenen achter Geldloos.nl

Contact | Twitter