Sociaal geld

Sociaal geld is een concept van geld dat onder direct democratische controle staat van mensen zelf. Een andere term is ook wel complementair geld. Het is een geldeenheid die kan bestaan op lokaal niveau. Het idee ervan is dat het geld onder de hoede van de mensen blijft en zorgt voor lokale economische ontwikkeling.

Meer lezen:

Zie ook:

Reportages:

Boek: Arm Door Geld

Logo Stro. Social Trade Organisation

We denken meestal dat geld rijk maakt. Maar is dat ook zo? Misschien dat mensen met geld in materiële zin meer kunnen kopen, maar worden we er ook allemaal wel rijker van dankzij de heersende geldeconomie? Dit is een vraag die het boek Arm door Geld wilt antwoorden.

Armoede zit ingebakken in dit geldsysteem

De auteurs beschrijven hoe het huidige geldsysteem problemen veroorzaakt, voor mensen, voor het milieu en voor de samenleving als geheel. Het geldsysteem organiseert "een vorm van zinloos geweld op enorme schaal", namelijk het arm houden van mensen. Iets wat niet nodig is, "want de rijken hebben de verarming van de armen niet nodig". Armoede en werkloosheid is geen tekortkoming in het geldsysteem, het is iets wat ingebakken zit in dit geldsysteem. Het is een noodzaak voor het voortbestaan van het geldsysteem.

Het boekje is een eye-opener wat betreft alternatieven voor de heersende geldeconomie. Want dat er alternatieven zijn is niet altijd bekend onder de mensen. Dit boekje vertelt over manier hoe mensen zelf de plaatselijke economie op gang brengen, en wat voor systemen daarbij helpen. Onderwerpen die in het boekje naar voren komen zijn ruilnetwerken, rentevrije geldsystemen (bijvoorbeeld geld lenen zonder rente), lokaal geld of sociaal geld, consumenten/bedrijven-netwerken, de gevolgen van rente en geldschepping.

Het boekje is gratis beschikbaar.

Gratis geld

Een boek met een frisse uitwerking van een vijf grote ideeën die de wereld socialer en leuker kunnen maken. Gratis geld voor iedereen is een boek van Rutger Bregman met ondermeer een pleidooi voor een universeel basisinkomen. Gratis geld is niet alleen leuk, het maakt het leven een stuk socialer en gemakkelijker voor iedereen.

Basisinkomen

http://www.flickr.com/photos/80274695@N07/8722043772

Basisinkomen: iedereen elke maand een vast bedrag, zonder voorwaarden. Niemand meer geldloos. Een wereldwijd basisinkomen is goed te verdedigen, het zou armoede uitroeien en het zou zoveel voorspoed opleveren dat het de moeite waard is om na te streven. Lijkt je dit wat? Teken dan de petitie voor een studie naar basisinkomen binnen de EU.

Sociaal geld

Sociaal geld is een concept van geld dat onder direct democratische controle staat van mensen zelf. Een andere term is ook wel complementair geld. Het is een geldeenheid die kan bestaan op lokaal niveau. Het idee ervan is dat het geld onder de hoede van de mensen blijft en zorgt voor lokale economische ontwikkeling.