Over Geldloos

Geldloos.nl is een informatieve website over tactieken om te ontsnappen uit de wurggreep van het geld. Wij zien Geldloos als een subversief, machtsondermijnend project dat de rol van geld in ons leven ter discussie stelt en alternatieven hiervoor aandraagt. Wij zien de website geldloos.nl als een poging tot directe interventie in het publieke discours waarin geld zo dominant aanwezig is, dat het schreeuwt om afschaffing.

Het project is begin 2011 gestart door Robin in de tijd dat hij grotendeels zonder geld leefde (van augustus 2010 tot september 2011). Sinds 2013 wordt het project samen gedaan met Kasper. In samenwerking met verschillende auteurs zoals Leo, Camiel, Julien, Ben en Jorge hebben wij veel artikelen in diverse talen over hoe je zonder geld kan leven. Wij hebben sites in het Engels, Spaans en Indonesisch. De Franse, Portugese en Duitse website hebben wij eind 2019 geïntegreerd in een nieuwe website van ons.

Het doel van Geldloos is om creatieve manieren aan te rijken om de invloed van geld op het dagelijks leven te verminderen. Daarnaast is Geldloos vooral ook een project waarbij wij onze creativiteit kunnen uiten; het is iets wat voor ons gewoon leuk is om te doen.

Het doel van Geldloos.nl is om creatieve manieren aan te rijken om de invloed van geld op het dagelijks leven te verminderen.

Leven voorbij geld

Geldloos.nl gaat vooral over manieren om met minder of zelfs zonder geld te leven. Met Geldloos.nl willen wij ook aandacht geven aan alternatieve manieren om van onderop de economie en de maatschappij te organiseren. Manieren die vooral gebaseerd zijn op delen en geven, en niet per se op geld en winst. Daarnaast krijgen ruilhandel, ruileconomie en de geefeconomie ook aandacht.

Uiteraard komt Geldloos niet zomaar uit de lucht vallen. Vanuit zijn studies politicologie en journalistiek heeft Robin veel geleerd over onderwerpen zoals de rol van geld en machtsverhoudingen in een samenleving. Daarnaast heeft hij zich altijd bezig gehouden met sociale transformatie, politiek en economie. Naar zijn idee is een wereld zonder geld mogelijk, zodra we onszelf organiseren op een wijze die geld overbodig maakt.

geldloos.nl

Geld corrumpeert

Toch zijn wij niet tegen het gebruik van geld. Integendeel, wij begrijpen heel goed waarom geld in de wereld bestaat en waarom wij daar zo afhankelijk van zijn. Dat wij niet dogmatisch tegen geld zijn, blijkt ook wel uit het feit dat wij enigszins reclame toelaten op de website en hiermee geld verdienen. Het geld dat wij verdienen investeren wij in projecten zoals Geldloos.

Redactioneel gezien proberen wij hierbij een goed onderscheid te bewaren tussen de diverse onderwerpen van de website. Kom je op de hoofdpagina omdat je interesse hebt in consuminderen of omdat je meer wilt weten over mensen die zonder geld leven, dan zal je niet snel die andere onderwerpen tegenkomen.

Het leeuwendeel van de website gaat over het onderwerp 'zonder geld leven', maar we hebben ook onderwerpen zoals 'geld verdienen', 'geld besparen' en 'krediet'. Op deze wijze hebben wij diverse doelgroepen. En met de meer commerciele artikelen verdienen wij ons inkomen waarmee we geldloos en soortgelijke projecten kunnen financieren.

Als we meer geld verdienen dan we nodig hebben, dan willen we dit gebruiken om geldloze projecten te ondersteunen.

Vrij zijn

Tot slot is Geldloos ook een handreiking voor mensen die graag doen en zelfbewuster in het leven willen staan. Maar wat zijn dan de dingen die jij als persoon kan doen om wat vrijer te zijn? Geld is in elk geval iets wat je daarvoor niet nodig hebt. Vrijheid is iets wat in je zit; het komt van binnen. En ook al denken wij vaak dat geld ons vrijheid geeft, meestal zijn wij gewoon gevangen door geld.

Hoe dingen in de samenleving ook geconditioneerd zijn inclusief ons eigen bestaan, uiteindelijk maken wij wel zelf onze eigen keuzes. En elke keer als je een keuze maakt, kies je voor iets. Wil je graag kiezen voor meer vrijheid in je leven, dan biedt Geldloos je met plezier vele tips om je in je keuzes bij te staan.