geld lenen kost geld

Stadsbank van lening

De stadsbank van lening is een gemeentelijk bank waar je geld kan lenen met een onderpand. Dit is veruit een van meest goedkope manieren om geld te lenen. Het is een lening die je kan afsluiten met weinig risico en is een uitermate geschikte leenvorm voor als je een negatieve bkr registratie hebt of geen inkomen. Behalve de stadsbank van lening zijn er ook commerciële pandjeshuizen waar je terecht kan voor een snelle lening door middel van het achterlaten van een onderpand.

Met een onderpand geld lenen bij een stadsbank kost trouwens wel geld, het is niet gratis. Vaak betaal je afsluitingskosten, ook wel de 'beleenkosten'. En je betaalt ook nog een rente. De rente op jaarbasis ligt vaak rond de 10 tot 12 procent. Bij de commerciële aanbieders kunnen deze kosten nog veel hoger liggen. Soms zo hoog dat een aantal zelfs een boete hebben gekregen in het verleden.

Voordelen

Het voordeel van deze lening is dat je niets hoeft af te lossen. Je moet wel de rente en of de kosten betalen, anders krijg je de spullen niet terug en worden ze verkocht.

Er zijn stadsbanken in het hele land. Zo is er in Amsterdam een heel bekende stadsbank. Daar kan je zo terecht met je spullen. Voor een groot aantal artikelen, vooral elektronische spullen, moet je trouwens wel een aankoopbewijs meenemen. Er zijn ook speciale stadsbanken voor sieraden.

De klanttevredenheid is hoog, zo meldt een onderzoek van de overheid uit 2009 (zie hieronder). "Klanten zijn opvallend tevreden met de dienstverlening van de pandhuizen, 80% van de klanten is tevreden of zeer tevreden. Ze ervaren de mogelijkheid om goederen en sieraden te kunnen belenen als onmisbaar."

Onderzoek

Volgens een onderzoek van de overheid waren er in 2009 maar liefst 58 organisaties in Nederland waar mensen sieraden of spullen kunnen belenen, dat wil zegen als onderpand kunnen gebruiken voor geld. Het onderzoek stelt verder:

De markt waarin zij opereren is jong. Op de gemeentelijke pandhuizen van Den Haag en Amsterdam en enkele juweliers met pandbeleningen als nevenactiviteit na, zijn bijna alle ondernemingen na 2000 gestart. Vooral in de grote steden in de Randstad verschijnen er nieuwe zaken. Over het algemeen zijn pandhuizen en terugkoopwinkels te vinden in gemeenten met een relatief groot percentage huishoudens met een laag inkomen.

Daarnaast stelt het rapport dat veruit het meerdendeel van de personen die op deze manier geld lenen niet op een andere manier aan een geldlening kan komen. "Voor 60% van de klanten is het belenen van goederen de enige manier om aan geld te komen."

Klanten hebben geen eigen financiële reserves, en zijn niet kredietwaardig genoeg om een andere vorm van lening af te kunnen sluiten of hebben een BKR-registratie. Al met al bestaat een grote groep klanten van pandhuizen en terugkoopwinkels uit huishoudens met lage inkomens, relatief hoge schulden waarvoor het belenen van goederen de enige manier is om aan contant geld te komen om de eindjes mee aan elkaar te knopen.

Verpanden of Terugkoopwinkels

Er is een belangrijk verschil overigens tussen de Stadsbank van lening en de commerciele aanbieders van dit soort leningen. Bij de stadsbank van lening blijft de klant juridisch eigenaar, terwijl dit bij de commerciele aanbieders niet het geval is. In feite verkoop je aan hen het product, maar heb je het eerste recht op terugkoop. Tot het verstrijken van de overeengekomen termijn heeft de klant het alleenrecht om de spullen terug te kopen.