Boek: Arm Door Geld

Logo Stro. Social Trade Organisation

We denken meestal dat geld rijk maakt. Maar is dat ook zo? Misschien dat mensen met geld in materiële zin meer kunnen kopen, maar worden we er ook allemaal wel rijker van dankzij de heersende geldeconomie? Dit is een vraag die het boek Arm door Geld wilt antwoorden.

Armoede zit ingebakken in dit geldsysteem

De auteurs beschrijven hoe het huidige geldsysteem problemen veroorzaakt, voor mensen, voor het milieu en voor de samenleving als geheel. Het geldsysteem organiseert "een vorm van zinloos geweld op enorme schaal", namelijk het arm houden van mensen. Iets wat niet nodig is, "want de rijken hebben de verarming van de armen niet nodig". Armoede en werkloosheid is geen tekortkoming in het geldsysteem, het is iets wat ingebakken zit in dit geldsysteem. Het is een noodzaak voor het voortbestaan van het geldsysteem.

Het boekje is een eye-opener wat betreft alternatieven voor de heersende geldeconomie. Want dat er alternatieven zijn is niet altijd bekend onder de mensen. Dit boekje vertelt over manier hoe mensen zelf de plaatselijke economie op gang brengen, en wat voor systemen daarbij helpen. Onderwerpen die in het boekje naar voren komen zijn ruilnetwerken, rentevrije geldsystemen (bijvoorbeeld geld lenen zonder rente), lokaal geld of sociaal geld, consumenten/bedrijven-netwerken, de gevolgen van rente en geldschepping.

Het boekje is gratis beschikbaar.

Over de auteur

is initiatiefnemer van Geldloos.nl en heeft lange tijd zonder geld geleefd. Hij is expert op het gebied van rijk leven met weinig geld of zonder geld. Het idee van de website Geldloos.nl is om mensen ideeën te geven over hoe ze hun leven kunnen inrichten zonder geld. Voor meer informatie lees ook over de beweegredenen achter Geldloos.nl

Contact | Twitter