Geen inkomen of leven zonder inkomen

Geen inkomen meer hebben is geen eenvoudige opgave, als je tenminste afhankelijk bent van geld en inkomsten. Voor personen die doelbewust kiezen om zonder inkomen te leven, is dit juist de uitdaging waar ze graag voor gaan. Maar de meeste mensen kiezen er niet voor om geen inkomsten te hebben en voor hen kan het best een zware opgave zijn.

Zo zijn er genoeg mensen die toch hun huur moeten betalen, alsook voor hun eten. Zit je in deze situatie dan kan je op Geldloos.nl veel tips vinden over hoe je toch aan eten kan komen bijvoorbeeld, ook al heb je geen geld of inkomen.

Want ook al heb je geen inkomen, dat betekent nog niet dat je een slachtoffer bent. Je kan altijd opstaan, vertrouwen hebben in jezelf en dingen voor elkaar boksen. In dat geval kan je dus veel leren van mensen die bewust zonder geld leven.

Leven zonder geld in Nederland

Daarnaast is er ook een aantal mogelijkheden om steun te krijgen via de overheidstoelagen. Zo heb je in een aantal gevallen ook gewoon recht op geld. Kijk voor meer informatie op de website van Nibud.nl of op rechtopgeld.nl.

Je hebt vaak recht op speciale uitkeringen zoals ww of bijstand. Daarnaast zijn er ook overige speciale voorzieningen, bijvoorbeeld als je ook geen woning meer hebt. Zelfs als je dakloos bent kan je namelijk in aanmerking komen voor een uitkering.

Weet je niet precies wat te doen, zoek dan hulp. Dat kan bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk of bijvoorbeeld via een gratis juridisch loket of juridisch spreekuur.

Meer informatie

Ga zeker ook langs bij de gemeente. Vaak zijn er speciale regelingen, bijvoorbeeld als je geen inkomen hebt en geen huis. Weet ook dat je een bijstandsuitkering kan krijgen als je geen inkomen hebt. Ook kan de gemeente helpen bij andere problemen die je eventueel hebt.