Basisinkomen

http://www.flickr.com/photos/80274695@N07/8722043772

Een basisinkomen voor iedereen houdt in dat iedereen elke maand een vast bedrag krijgt. Zonder voorwaarden. Niemand meer geldloos. Een wereldwijd basisinkomen is goed te verdedigen, het zou armoede uitroeien en het zou zoveel voorspoed opleveren dat het de moeite waard is om na te streven.

Het is niet compleet duidelijk hoe daar te komen, maar is een duidelijk idee om het mogelijk te maken door middel van een hogere belasting op toegevoegde waarde (BTW) en tegelijkertijd inkomensbelasting en sociale verzekeringen af te schaffen. Hiervoor in de plaats krijgt elke burger en/of inwoner een vast bedrag om in de huur, voedsel en andere basisbehoeften te voorzien.

De Zuid-Koreaanse variant is om de techbedrijven die gebruik maken van robots en andere geautomatiseerde fabrieken te laten betalen voor het basisinkomen. Tegelijkertijd kunnen mensen die het basisinkomen ontvangen, dit geld alleen lokaal of regionaal spenderen. Zie bijvoorbeeld dit videoverslag over basisinkomen in Zuid Korea. Dit werkt een beetje zoals het concept van sociaal of lokaal geld, alleen dan met een betaalkaart die bijvoorbeeld alleen bij de aaneengesloten winkels en dienstverleners besteed kan worden.

De Franse econoom en filosoof André Gorz stelt:

De verbinding tussen meer en beter is verbroken; onze behoeftes voor veel producten en services zijn al meer dan nodig voorzien en veel van onze nog niet voldane behoeften zullen niet worden ingevuld door meer te produceren, maar door anders te produceren, andere dingen te produceren of zelfs door minder te produceren. Dit geldt vooral voor onze behoefte naar schone lucht, water, ruimte, stilte, schoonheid, tijd en menselijk contact.

Hij gaat verder door toe te voegen dat we hetzelfde of zelfs meer welvaart kunnen creëren door minder te werken en dat het niet langer geldt dat hoe meer een individu werkt, hoe beter we het allemaal hebben. In tegendeel. Frankrijk leidt dit pad met een 35 urige werkweek en als je werktijden van part-timers meeneemt kom je daar op 30 uur per week uit, en in Nederlands zelfs op 27 uur. Maar dat is slechts het begin. Zelfs met een gemiddelde van 27 uur per week zijn er in Nederland op dit moment meer dan een half miljoen mensen baanloos. We moeten dus iets anders verzinnen.

De voordelen van een basisinkomen

  • Banen verdwijnen door automatisering en technologie. Dit proces is begonnen met de industriële revolutie, toen het wel nog tot meer werk leidde. Maar in de 21e eeuw hebben we een punt bereikt waarop de productie efficiency een grotere factor is dan de creatie van nieuwe banen.

  • Rijke mensen kunnen een groot deel van hun geld sparen in plaats van uitgeven. Dit is deels oké omdat het mogelijk maakt om kapitaal op zij te zetten voor grotere investeringen, maar het netto resultaat is vandaag dat geld uit circulatie verdwijnt in de richting van belastingparadijzen. Arme mensen geven het meeste of zelfs al hun geld uit. En de maatschappij moet meer geld uitgeven, niet minder, om de economie opnieuw draaiend te krijgen. Een basisinkomen schaadt de rijken niet, omdat het meeste uitgegeven geld toch weer belandt bij mensen die gespaard of geïnvesteerd hebben.

  • Een basisinkomen kan de hele bureaucratie rondom de huidige sociale zekerheid vervangen. Het is niet meer nodig om "bijstandstrekkers" aan het werk te krijgen of fraudeurs op te sporen. Tegelijkertijd kan het belastingsysteem grotendeels worden vereenvoudigd. In veel landen is de belastingdienst het grootste overheidsorgaan. Zelfs Lean Government mensen en de Amerikanen die achter de Tea Party staan kunnen geen nee zeggen tegen dit idee.

  • De huidige pensioensystemen zijn een vorm van diefstal tussen generaties. Mensen die met hun eerste baan starten betalen een hoop voor deze vorm van zekerheid, terwijl ze veel minder of zelfs niets zullen ontvangen.

  • Terugbrengen van armoede leidt tot minder criminaliteit.

  • Meer balans op de arbeidsmarkt. Mensen hoeven niet te werken vanwege armoede. Vervelende baantjes zoals toiletten schoonmaken zullen waarschijnlijk beter worden betaald. En leuke baantjes waar veel mensen zin in hebben minder.

  • Het is een stuk makkelijker om een bedrijf te beginnen als je je geen zorgen hoeft te maken om zo snel mogelijk je eerste betalende klant te krijgen. Daarnaast een stuk minder bureaucratie vanwege sociale zekerheid en belasting.

  • Geen of minder noodzaak voor liefdadigheid.

Meer informatie

Politieke partijen en het basisinkomen

In het Engels

Over de auteur

is initiatiefnemer van Geldloos.nl en heeft lange tijd zonder geld geleefd. Hij is expert op het gebied van rijk leven met weinig geld of zonder geld. Het idee van de website Geldloos.nl is om mensen ideeën te geven over hoe ze hun leven kunnen inrichten zonder geld. Voor meer informatie lees ook over de beweegredenen achter Geldloos.nl

Contact | Twitter