Gemoedsbezwaarde zorgverzekering

Is het mogelijk om op legale wijze geen zorgverzekering te hebben in Nederland? Die mogelijkheid is er voor mensen met gewetensbezwaren. Bent u vanuit een geloof of levensovertuiging tegen elke vorm van verzekeren dan is het mogelijk om ontheffing aan te vragen. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook als u bewust geldloos wilt leven. U kunt dan aanspraak maken op de Gemoedsbezwaarde zorgverzekering.

Heeft u bezwaren tegen elke vorm van verzekeren? Dan kunt u een ontheffing van de premieplicht aanvragen vanwege gemoedsbezwaren. Als u geen zorgverzekering wilt afsluiten vanwege uw geloof of levensovertuiging, dan kunt u zich aanmelden als gemoedsbezwaarde. In plaats van de zorgverzekeringspremies betaalt u dan een bijdragevervangende belasting voor kosten van medische zorg.


Zorgkosten declareren

Het eigen risico en de zorgrekeningen die normaal niet vergoed worden door de basisverzekering gaan vervolgens via een speciale belasting die je betaalt. Uit dit potje worden de kosten betaald voor het bezoek aan een huisarts, tandards, ziekenhuis of andere medisch specialist. Dit is de "bijdragevervangende belasting" voor de kosten van medische zorg. De hoogte hiervan valt ongeveer samen met de premies van de verzekering. Om deze belasting te betalen heeft u dus inkomen nodig. Heeft u geen inkomen, dan betaalt u de belasting niet. Maar dan is het potje dus leeg. De vergoeding die u kunt krijgen, is maximaal het saldo van uw rekening. Dat betekent dus dat u zelf voor eventuele (extra) kosten moet opdraaien.

Voor meer informatie hierover, gaat u naar Zorginstituutnederland.nl. Dat is het officiele overheidsorgaan. Daar vindt u ook deze folder (pdf) over de praktische gevolgen van gemoedsbezwaren.  Ontheffing zorgverzekering aanvragen

  Bent u zover om ontheffing aan te vragen, dan kunt u dit bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) doen. U vraagt dan om een ontheffing voor de wet langdurige zorg (Wlz) en daarmee krijgt u automatisch een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Let wel op, want "Als u een ontheffing van de premieplicht heeft, mag u geen enkele verzekering afsluiten. Doet u dit wel, dan vervalt uw ontheffing en moet u weer premies betalen."

  De ontheffing geldt vervolgens voor al deze wettelijke verzekeringen:

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW) (bedenk wel dat u dus een AOW-gat zal hebben of helemaal geen AOW zult ontvangen)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Het is overigens raadzaam om vantevoren een huisarts te hebben met wie u een goede relatie heeft. Vooral als je volledig zonder geld wilt leven dan is het verstandig om vantevoren afspraken te maken om via andere weg dan ervoor te betalen. Bijvoorbeeld door ruilhandel. Maar betaalt u zorgbelasting, dan kunt u de kosten ook declareren via het Zorginstituutnederland.nl

Ziekenhuizen zullen u meestal gewoon een rekening sturen naar het adres dat u opgeeft. Ook als u naar het ziekenhuis moet zonder zorgverzekering. Zij laten patiƫnten dan vaak een papier ondertekenen waarbij u aangeeft de rekening achteraf te betalen. Betaalt u de kosten niet, dan zult u incassobureau's en eventueel deurwaarders krijgen. Hoe u daarmee omgaat is een tweede. Heeft u bijvoorbeeld weinig bezittingen, dan kunnen ze u niets maken. U krijgt bovendien geen boetes en u heeft verder ook geen verplichtingen ten opzichte van de overheid.